Industriell verifiering och kommersialisering av pentosjäsning för etanolframställning
Research Project , 2010 – 2012

Projektets primära målsättning är att utveckla de delar i processen som är svaga ur en kommersiell synpunkt, samt att stärka företagens IP-skydd inom området. De tekniska målsättningarna är: Märka våra jäststammarna så att de kan identifieras på ett säkert sätt. Betingelserna för odlingen (propageringen) av jästen måste specificeras för att kunden ska kunna utnyttja den fulla potentialen hos stammen. Jäsningsförfarandet i stor skala skall optimeras, dvs inmatningssekvensen för råvara, enzymer och jäst. Stammarna måste vara stabila och robusta i stor produktionsskala och anpassas till olika råvaror som förbehandlats på olika sätt Det är ytterligare ett mål att delar av den planerade utvecklingen sker i nära samarbete med potentiella kunder. Projektets effekt och resultat. Vi förväntar att projektet kommer att ha direkt betydelse för kommersialiseringpotentialen av bioethanolkonceptet för de medverkande företagen. Vi har i projektmålsättningen satt fokus på problemställningar som vi efter diskussioner med potentiella kunder har identifierat som avgörande för konceptets säljbarhet. I bredare termer betraktat kommer projektet medverka till att andra generationens bioethanolproduktion kommersialiseras, vilket kommer att bidra till att vi får bättre möjlighet att uppnå uppsatta klimatmål. Resultaten har också betydelse för utvecklingen av industriell bioteknologi i Sverige. Den teknologi vi utvecklar kommer att avspegla sig på andra potentiella industriella bioteknologiprocesser som avser att använda jordbruks eller skogsavfall som råvara.

Participants

Lisbeth Olsson (contact)

Head of Division at Industrial biotechnology

Nicklas Bonander

Doktor at Chalmers, Biology and Biological Engineering, Industrial Biotechnology

Collaborations

Lund University

Lund, Sweden

Sekab

Örnsköldsvik, Sweden

Taurus energy

Lund, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2010-02812
Funding Chalmers participation during 2010–2012

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Energy

Areas of Advance

Life Science Engineering (2010-2018)

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-02-26