Utveckling av värdehöjande koncept för animala biprodukter
Research Project , 2012 – 2013

Målet var att skapa ett projekt och göra projektförberedande åtgärder för att: med bas i svensk sjömats-, kött- och fågelbiprodukter ta fram ett innovativt koncept för att framställa nya buljongprodukter med bättre hälso- och smakegenskaper. Projektgruppen har arbetat framgångsrikt med att ta fram en projektplan och förhandsinformation, samt lagt ner mycket tid till att samverka med intresserade företag för att ta fram mål och planer som passar både forsknings-, såväl som företagsstrategiska mål. Projektgruppen ämnar gå in med ansökan till Tvärlivs utlysning B. Projektet har tagit fram en plan för att möta de ursprungliga förväntade effekterna, skapa bättre: Bruk av råvaror, genom förädling av animala biprodukter; Ekon. lösningar, billiga råvaror blir produkt med högt värde; Hälsa, en ny process bevarar bioaktiva ämnen. Projektet har lagt upp ytterligare planer för att öka den möjliga företagsekonomiska potentialen genom att inkludera planer för att undersöka buljongens roll som naturlig smakbärare i relaterade produkter. Konkret har projektet: Ökat samverkan: inom FFS, och med företag. Samt lagt grunden för en ansökan till Tvärlivs B

Participants

Ingrid Undeland (contact)

Full Professor at Food and Nutrition Science

Collaborations

Lund University

Lund, Sweden

SIK – the Swedish Institute for Food and Biotechnology

Gothenburg, Sweden

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Uppsala, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2012–2013

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Life Science Engineering (2010-2018)

Areas of Advance

More information

Latest update

2015-09-09