Kunskapsbaserad Produktutveckling
Research Project , 2012 – 2013

Projektet har syftat till att identifiera lämpliga arbetssätt som gör att man kan reducera kunskapsspill i komplexa produktutvecklingsorganisationer. `Lean´ i allmänhet syftar till att reducera och minimera slöseri av viktiga resurser. När det gäller stora, komplexa produktutvecklande organisationer så handlar detta slöseri framförallt om risken att slösa med resursen ´kunskap´, dvs ett kunskapsslöseri. Projektet konstaterar att individer utnyttjar två kanaler för kunskapsspridning, - inhämtning parallellt, dokumentkanalen respektive det individkanalen.

Participants

Lars Trygg (contact)

Docent vid Chalmers, Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2012–2013

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2017-06-19