Flampunktsbestämning av nitrilbaserade elektrolyter för säkrare litiumbatterier

Description missing.

Participants

Johan Scheers (contact)

Forskarassistent vid Chalmers, Physics, Condensed Matter Physics

Funding

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Funding Chalmers participation during 2013 with 145,000.00 SEK

More information

Latest update

2015-11-04