En lastad ledskenas värmeöverföring
Research Project , 2011 – 2013

Syftet med projektet har varit att studera värmeöverföringen för en lågt omlänkande strukturell ledskena, genom mätningar i turbinriggar på Oxford University och Chalmers Tekniska högskola, med syfte att validera CFD metoder. Speciellt skall instationära effekter ifrån uppströms turbin studeras. Målet med projektet kan anses uppfyllt, då mätningar av värmeövergång har erhållits från test riggarna och att dessa resultat jämförts med CFD analyser, som nu kan anses validerade. Resultaten ifrån projektet är bra, har gett värdefull information om värmeöverföringen på ledskenor. Beroende på förseningar i Oxford mätningarna så har endast 1 av 4 tester kunnat genomföras inom projektets tidsram, och resterande genomförs i en fortsättning. Resultat ifrån Chalmers mätningen påvisar resultat som förväntats, men mättekniken bör verifieras i kommande projekt. En inledande jämförelse mellan mätningar och CFD påvisar en god jämförelse.

Participants

Lars Davidson (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Fluid Dynamics

Valery Chernoray

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Fluid Dynamics

Collaborations

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2010-01246
Funding Chalmers participation during 2011–2013

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-03-19