Styrning av distribuerade kraftelektroniska objekt för stabiliseringsförbättringar
Research Project , 2012 – 2014

Den kontinuerliga tillväxten av elkraftsystemet medför en ökad belastning på transmissionssystemet samt minskade stabilitetsmarginaler. Introduktionen av mindre distribuerade kraftproduktion i kraftsystemet och projektet ska bidra till att öka kunskapen om hur dessa enheter ska integreras för att bygga ett långsiktigt hållbart energisystem med hög tillförlitlighet och leveranssäkerhet. Projektets syfte är att utveckla en kontrollstrategi för distribuerade kraftelektroniska komponenter för att öka stabiliteten i stora kraftsystem.

Participants

Massimo Bongiorno (contact)

Biträdande professor vid Chalmers, Electrical Engineering, Electric Power Engineering

Collaborations

ABB Sweden

Västerås, Sweden

Swedish Transport Administration

Borlänge, Sweden

Funding

Elforsk

Funding Chalmers participation during 2012–2014

More information

Created

2015-03-12