Improved performance of brake discs: Stage 2
Research Project , 2013 – 2015

Projektet syftar till att öka fordonens nyttjandegrad genom att förlänga bromsskivornas livslängd och öka deras totalprestanda. Projektmål: * Utveckla beräkningsmetoder för livslängdsberäkningar av bromsskivor utsatta för termomekanisk utmattning. * Utveckla beräkningsmetoder som kan användas för optimering av bromsskivors geometri och vikt.

Participants

Roger Lundén (contact)

Professor vid Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Dynamics

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2013–2015

More information

Latest update

2019-04-19