Nya drivmedel och policyinstrument för sjöfarten: analys av potentialen att minska risker för miljö och hälsa
Research Project, 2014 – 2015

Detta projekt syftar till att analysera olika lösningar för att minska utsläpp till luft från fartyg. Detta är lösningar som införs för att minska svavelutsläpp men de kommer även att minska utsläpp av andra ämnen. Med data från verkliga fartyg beräknas minskningar i utsläpp och från detta minskade samhällskostnader vilket relateras till kostnaderna för dessa fartyg. Vidare studeras miljöprestanda ur ett livscykelperspektiv samt olika styrmedel. Mål är att få en analys av kostnader och nyttor för de olika fartygen samt att utreda hur dessa nyttor kan förverkligas med styrmedel.

Participants

Karin Andersson (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Maritime Studies

Collaborations

IVL Swedish Environmental Research Institute

Stockholm, Sweden

Stena Shipping AB

Gothenburg, Sweden

Sveriges Redareförening

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2014-03560
Funding Chalmers participation during 2014–2015

More information

Latest update

2015-09-19