Revealing the evolving microstructure in fine grained matter
Research Project , 2015 – 2018

Vi kan finna granulära material överallt i vår omgivning; i farmaceutiska produkter, i födoämnen eller i byggnadsmaterial som betong eller sand, eller i lösa jordarter i marken. Det mest utmanande av dessa material är kanske finkorniga naturliga leror. Speciellt kvicklera är intressant eftersom leran genomgår en unik omvandling från fast till flytande form när den belastas. Stora lerskred sker oftast i kvicklera. Den dramatiska förändringen i fysiska egenskaper styrs av mikrostrukturen, dvs. hur de små lerplättarna är orienterade och binds samman. Den föreslagna forskningen syftar inte bara till att fånga den komplexa strukturen i mikroskala utan även den pågående förändringen när materialet skjuvas till brott eller kryper under konstant belastning. Denna inblick inuti materialet, utan att störa det, är möjlig genom att använda senaste 3D, mikroskopisk röntgenteknik tillsammans med nyligen utvecklad mekanisk försöksutrustning vilken kan skjuva material till brott under lämpliga yttre betingelser. Den nya kunskapen kommer vidare att inarbetas i allra senaste datormodeller för att modellera lerans komplexa beteende i makroskala.

Participants

Jelke Dijkstra (contact)

Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, GeoEngineering

Funding

Swedish Research Council (VR)

Project ID: 2014-4914
Funding Chalmers participation during 2015–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Created

2015-05-19