Framtidens stad med syntetiska populationer

Syftet med projektet är att skapa en miljö som möjliggör design av hållbara framtida urban miljöer. Målet med initieringsprojektet har varit att identifiera hur vi på bästa sätt möter de utmaningarna som finns. Vi har identifiera konkreta lösningar på hur utmaningarna skall mötas och vilken roll projektet spelar i dessa sammanhang. Utmaningarna vi adresserar är den inkluderande staden som skall motverka segregation, riskhantering vid framtida klimateffekter samt den tillgängliga staden där mobiliteten bevaras samtidigt som bilanvändningen kraftigt minskar.

Participants

Devdatt Dubhashi (contact)

at Computer Science and Engineering, Computing Science (Chalmers)

Collaborations

Resource Point

Göteborg, Sweden

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

SP Technical Research Institute of Sweden

Boras, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding years 2013–2014

More information

Latest update

2015-09-03