Mot en större användning av sockeralkoholer som fasändringsmaterial PCM

Description missing.

Participants

Helen Jansson (contact)

Docent vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Funding

Region Västra Götaland

Funding Chalmers participation during 2014–2015 with 315,000.00 SEK

ÅForsk (Ångpanneföreningens Foundation for Research and Development)

Funding Chalmers participation during 2014–2015 with 200,000.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2017-04-26