Utvärdering o vidareutveckling av förstärkning av betongbro med ny förspänningsmetod utan permanenta förankringar av laminat
Research Project , 2013 – 2014

Description missing.

Participants

Robert Kliger (contact)

Professor Emeritus at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Funding

Development Fund of the Swedish Construction Industry (SBUF)

Funding Chalmers participation during 2013–2014

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2019-06-19