Utvärdering o vidareutveckling av förstärkning av betongbro med ny förspänningsmetod utan permanenta förankringar av laminat
Research Project , 2013 – 2014

Description missing.

Participants

Robert Kliger (contact)

Professor Emeritus at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Funding

Development Fund of the Swedish Construction Industry (SBUF)

Project ID: ID 12919
Funding Chalmers participation during 2013–2014

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2019-06-19