Strategic Research Area No.1 Modelling
Research Project, 2013 – 2014

Projektets syfte var att etablera ett tvärvetenskapligt kluster inom modellering för lättvikt. Målet för Strategiskt forskningsområde 1 Modellering (SFO1) är att bidra till LIGHTers övergripande mål om lättviktslösningar och tjänster men det finns också specifika mål för SFO1 angivna i ansökan. De är etableringen av klustret och formuleringen av en roadmap och de sammanfattas i ansökan till etapp II. Övriga mål förväntas nås under etapp II. Upplägget för arbetet har ett unikt perspektiv genom sitt fokus på att skapa ett långsiktigt, nationellt kompetensnätverk. Dessutom är den tvärvetenskapliga mixen en viktig del för att utveckla lättviktskompetens. Processen för hur excellensforskarna valdes har dokumenterats extra noga eftersom uppbyggnaden av SFO1 har förutsättningar att bli en modell för kommande satsningar. Det har varit viktigt och lyckat att ha många workshops med diskussioner och presentationer i uppbyggnadsfasen.

Participants

Lars Nyborg (contact)

Materials and Manufacturing Technology

Collaborations

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Luleå University of Technology

Luleå, Sweden

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2013-03316
Funding Chalmers participation during 2013–2014

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Materials Science

Areas of Advance

More information

Latest update

2020-09-15