Big data Analytics and Infrastructure for Business Intelligence, Biomedicine and Health
Research Project , 2015 – 2017

Syftet med projektet är att kombinera modern avancerad forskningskompetens på Chalmers med spjutspets teknologisk kompetens inom datahantering och analys vid Persistent, en värld ledande företag inom mjukvaruutveckling till (a) skala forskningsverktyg till verkliga datamängder med hjälp av Hadoop, Cloud och relaterad teknik och (b) anpassa verktygen för problem från svenska kommersiella partners.

Participants

Devdatt Dubhashi (contact)

Professor vid Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Computing Science (Chalmers)

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2015–2017 with 3,173,574.00 SEK

More information

Latest update

2015-09-03