Bio-epoxy: Epoxihartser med låg biologisk påverkan
Research Project , 2015

Syfte och mål 1) Att formera ett konsortium bestående av förutom redan aktiva parners: Slutkunder inom förpackningsindustrin (T.ex. CocaCola etc.) Slutkunder inom möbelindustrin (T.ex. IKEA) Slutkunder inom byggindustrin (T.ex. NCC) Producent av relineingsockor (T.ex. Textile Tubes AB) Kompetens inom zoologi och toxikologi (T.ex. Lunds universitet) Kompetens in processutveckling (T.ex. SPPD) Public stakeholders (T.ex. LO, Arbetsmiljöverket, KemI) 2) Förberedande litteraturstudier 3) Förberedande SAR-studie 4) Förberedande experimentellt arbete 5) Utkast till konsortieavtal Förväntade effekter och resultat 1) Ett fungerande väl balanserat konsortium 2) Ett antal möjliga monomerer identifierade från experimentella, SAR- och/eller litteraturstudier 3) Identifiering av en möjlig metod för att screena biologisk påverkan av nya monomerer, t.ex. via zebrafisk 4) En detaljerad plan för UDI Steg 2

Participants

Krister Holmberg (contact)

Adjungerad professor vid Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Applied Chemistry, Applied Surface Chemistry

Collaborations

AKZO Nobel Industrial Coatings AB

Malmö, Sweden

HWQ Relining Systems

Solna, Sweden

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2018-01-30