Industrial process for extraction of rare earth elements from waste electric and electronic equipment
Research Project , 2014

Projektets syfte var att utreda grundläggande förutsättningar för att utveckla, driftsätta och kommersialisera en process för utvinning av sällsynta jordartsmetaller ur elektronikskrot. Målet var att ta fram nödvändiga underlag för att bedöma möjligheten att realisera och kommersialisera en industriell process samt ta beslut kring vägval och planera ett nästa steg. De resultat som uppnåtts i projektet har gett en mer solid grund för beslut att fortsätta kommersialiseringsprocessen av den utvecklade processen, vilket kommer att göra inom ramen för ett verifieringsprojekt. Projektet har möjliggjort en optimering och anpassning av processen till en fullskalig anläggning. Den marknadsundersökning som genomförts visar på både tillräcklig tillgång av relevanta avfallsflöden och efterfrågan på oxider av sällsynta jordartsmetaller som kan utvinnas. Att återvinna metallerna ger ca 60% lägre energiförbrukning och 80% lägre humantoxicitetseffekt än utvinning av metallerna ur malm. En storskalig process har utformats i projektet och en investeringskalkyl visar på en internränta på ca 30% för en kommersiell process, vilket är mycket lovande.

Participants

Teodora Retegan Vollmer (contact)

Professor at Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Energy and Material, Nuclear Chemistry

Collaborations

Nordic Recycling Ab

Hovmantorp, Sweden

Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2013-03386
Funding Chalmers participation during 2014

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2020-03-27