Industriell process för utvinning av sällsynta jordartsmetaller ur elektronikskrot - verifiering (LAYKA)
Research Project , 2014 – 2016

Syfte och mål Projektet syftar till att verifiera teknik och affär för utvinning av sällsynta jordartsmetaller (SSJM) ur elektronikskrot (WEEE). Förutsättningarna för att skala upp en utvecklad process skall utvärderas genom tester i större skala av ingående processteg samt därefter i en demonstrationslinje. Möjligheten att bedriva en hållbar affärsverksamhet baserad på utvinning av SSJM ur WEEE, samt försäljning av processutrustning för detta ändamål skall utvärderas, och underlag till ett beslut om industriell verksamhet ska framtas. Förväntade effekter och resultat Projektet förväntas bidra till ett tydligt underlag för att kunna ta ett välgrundat beslut om industriell verksamhet på området eller ej. Som en del av detta förväntas en tekniskt fungerande process kunna demonstreras i större skala. Vidare förväntas en tydlig bild av marknadsförutsättningar och risker/möjligheter för affärsverksamhet på området genereras. På längre sikt kan projektet bidra till att skapa industriell verksamhet för återvinning/utvinning av SSJM samt för tillverkning/försäljning av utrustning till detta ändamål.

Participants

Teodora Retegan Vollmer (contact)

Professor at Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Energy and Material, Nuclear Chemistry

Collaborations

Meab Metallextraktion

Askim, Sweden

Mrt System International Ab

Karlskrona, Sweden

Nordic Recycling Ab

Hovmantorp, Sweden

Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2014-03460
Funding Chalmers participation during 2014–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2020-03-27