Low Frequency Adaptive Radar
Research Project , 2013 – 2016

Projektet innefattar tre områden, med tillhörande mål enligt följande 1. Metoder och algoritmer för radarkoncept som medger frekvenssamvaro 2. Utveckla signalbehandlingsmetoder för autofokus för våglängdsupplöst SAR 3. Utveckla signalbehandlingsmetoder för adaptivitet för rörliga markmål och objekt under markytan Direkta resultat av projektet är - Saab EDS stärker sin konkurrensförmåga genom att kunna erbjuda nya radarsystem där inom projektet utvecklade metoder och algoritmer ingår som viktiga komponenter . Avancerade radarsystem som kan samutnyttja frekvensband med andra tjänster kan till och med vara en förutsättning för vissa kunder inom en framtid. - En fortsatt internationellt framstående forskargrupp på Chalmers - Det etablerade forskningsklustret inom SAR i Sverige förstärks och utökas Det grundläggande angreppssättet och strategi för forskningen inom projektet är en god och noggrann modellering av egenskaperna hos problemet. Teoretiska härledningar, design av algoritmer, utprovning samt skrivande av rapporter och vetenskapliga publikationer ingår också. Utprovning sker i nära samband med industrins prototyper. För det dagliga arbetet är projektet uppdelat i fem arbetspaket där tät kontakt upprätthålls bl.a. genom att biträdande handledare för doktorand finns på Saab.

Participants

Leif Eriksson (contact)

Docent vid Chalmers, Space, Earth and Environment, Microwave and Optical Remote Sensing, Radar Remote Sensing

Collaborations

Saab AB

Bromma, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2013–2016 with 3,200,000.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2017-08-10