Utveckling av logistiska affärsmodeller

Description missing.

Participants

Kenth Lumsden (contact)

Professor vid Logistics & Transportation

Dan Andersson

Docent vid Logistics & Transportation

Arni Halldorsson

Biträdande professor vid Logistics & Transportation

Funding

Logistik- och transport stiftelsen LTS

Funding Chalmers participation during 2015–2017

More information

Latest update

2017-02-04