Studie för nya sätt att minska koldioxidökningen i atmosfären med en förklaringsmodell för kolsänkor, naturens sätt att hantera växthusgaser i marken kan ge nya möjligheter att reducera koldioxidutsläpp
Research Project , 2015 – 2017

Description missing.

Participants

Lovisa Bauhn (contact)

Forskare vid Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Energy and Material, Nuclear Chemistry

Funding

ÅForsk (Ångpanneföreningens Foundation for Research and Development)

Funding Chalmers participation during 2015–2017 with 500,000.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2018-03-14