Katalytiska metoder för förädling utav molekyler ifrån biomassa
Research Project , 2016 – 2018

Description missing.

Participants

Nina Kann (contact)

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Chemistry and Biochemistry

Funding

Formas

Project ID: 2015-1106
Funding Chalmers participation during 2016–2018

Publications

More information

Latest update

2020-07-16