Högpresterande lättviktskomponenter genom additiv tillverkning

Elektronstrålesmältning (EBM) och selektiv lasersmältning (SLM) är de mest utvecklade pulverbäddsteknikerna för additiv tillverkning (AM) för produktion av vissa flygmotorkomponenter och medicinska inplantat i titanlegeringar, där tekniken har visat sig vara viktbesparande och ge explicit designfrihet. Målet med projektet är att vidga användningen till nya material och applikationer - nämligen svårtillverkade utskiljningshärdade nickelbaserade superlegeringar avsedda för högtemperaturapplikationer i gasturbiner och komponenter för rymdraketmotorer.

Projektet kommer att utveckla baspulvermaterial likväl som design- och tillverkningsregler för AM av högpresterande komponenter baserade på nickelbaserade superlegeringar. Detta kommer möjliggöra signifikant kortare utvecklingstider och en viktminskning för högpresterande komponenter genom kombinationen av förbättrad design och egenskaper. Demonstratorkomponenterna som tillverkas i projektet kommer att användas för att visa på det föreslagna konceptet och inspirera framtida produktutveckling av lättviktskomponenter tillverkade med AM.

Participants

Lars Nyborg (contact)

Professor vid Materials and Manufacturing Technology

Collaborations

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Swerea IVF AB

Mölndal, Sweden

Swerea KIMAB

Stockholm, Sweden

University West

Trollhättan, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2015–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Materials Science

Areas of Advance

More information

Latest update

2016-11-10