Collaboration Scenes for Collaboration (CSI) - developing a stronger collaboration culture (CSI)
Research Project , 2013 – 2015

Syftet med projektet är att stödja universitetet i att ta fram strategier för olika typer av samverkan. Målet med denna samverkan är att ökan kunskapscirkulationen mellan lärosätet och samhället samt öka kvaliteten i både utbildning och forskning. CSI inkluderar även utvecklandet av en stark intern samverkanskultur mellan studenter och forskning.

CSI bygger samverkanskultur genom att skapa processer där deltagarna känner sig delaktiga. Ett antal kvantitativa mått kommer att tas fram successivt i projektet. Dock kommer inte alla effekter att kunna mätas kvantitativt, istället kommer de flesta kulturella förändringar att vara ett resultat av projektet som bara kan mätas i en kvalitativa termer. Dessa kommer framförallt att visas upp och presenteras som goda exempel med beskrivningar av effekter, under CSI Weeks.

Participants

Mats Lundqvist (contact)

Chalmers, Technology Management and Economics, Entrepreneurship and Strategy

Collaborations

Blekinge Tekniska Högskola, BTH

Karlskrona, Sweden

Linköping University

Linköping, Sweden

Linnaeus University

Växjö, Sweden

Lund University

Lund, Sweden

Mälardalens högskola

Västerås, Sweden

Stockholm University

Stockholm, Sweden

Umeå University

Umeå, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2013-04753
Funding Chalmers participation during 2013–2015

More information

Latest update

2020-06-03