DenCity

Projektets målsättning är att utveckla hållbara transport- och mobilitetslösningar för människor och gods i städer med begränsat rum för fordon men höga krav på hållbarhet, tillgänglighet och attraktivitet. Städer är dynamiska platser där det finns stor potential att skapa innovativa, tillämpbara och skalbara lösningar och processer för hållbara städer och förtätade stadsdelar både i Sverige och globalt, vilket avspeglas i DenCity.

Participants

Sönke Behrends (contact)

Forskarassistent at Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Collaborations

Älvstranden Utveckling

Göteborg, Sweden

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

Göteborgs stad, Kretslopp och vatten

Angered, Sweden

Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret

Göteborg, Sweden

Göteborgs stad, Trafikkontoret

Gothenburg, Sweden

Lindholmen Science park, Closer

Göteborg, Sweden

PostNord

Solna, Sweden

Schenker

Göteborg, Sweden

SSPA Sweden AB

Göteborg, Sweden

Sustainable Innovation

Stockholm, Sweden

Viktoria Swedish ICT

Göteborg, Sweden

Volvo Technology

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding years 2015–2018

More information

Latest update

2016-11-25