Utvärdering, hantering och modellering av tvångslaster i betongbroar
Research Project , 2015 – 2018

Syftet med projektet är att underlätta projektering och byggande av betongbroar genom att utvärdera tvångslasternas storlek och effekter, och att ta fram en metod för att hantera de nya tvångslasterna vid praktisk dimensionering av betongbroar. Målet med en sådan metod är att armeringen ska placeras där den gör störst nytta och att reducera den armering som krävs. Det är väsentligt att inte enbart fokusera på att hitta ett sätt att hantera lasterna, utan även att undersöka hur stora tvångslasterna blir och vad de har för effekter på en betongbro.

Participants

Mario Plos (contact)

Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Collaborations

Lund University

Lund, Sweden

Norconsult AB

Göteborg, Sweden

Scanscot Technology

Malmö, Sweden

Skanska

Solna, Sweden

Swedish Transport Administration

Borlänge, Sweden

Funding

Development Fund of the Swedish Construction Industry (SBUF)

Funding Chalmers participation during 2015–2018

Swedish Transport Administration

Project ID: TRV2014/64708-5756
Funding Chalmers participation during 2015–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastructure

More information

Latest update

2017-03-06