Utvärdering, hantering och modellering av tvångslaster i betongbroar

Syftet med projektet är att underlätta projektering och byggande av betongbroar genom att utvärdera tvångslasternas storlek och effekter, och att ta fram en metod för att hantera de nya tvångslasterna vid praktisk dimensionering av betongbroar. Målet med en sådan metod är att armeringen ska placeras där den gör störst nytta och att reducera den armering som krävs. Det är väsentligt att inte enbart fokusera på att hitta ett sätt att hantera lasterna, utan även att undersöka hur stora tvångslasterna blir och vad de har för effekter på en betongbro.

Participants

Mario Plos (contact)

Docent at Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Collaborations

Lund University

Lund, Sweden

Skanska

Solna, Sweden

Funding

Swedish Transport Administration

Funding years 2015–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Transport

Area of Advance

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2017-02-08