Miljöanpassade flygmotordemonstratorer för ökad konkurrenskraft (SWE DEMO MOTOR)
Research Project, 2016

För SWE DEMO MOTOR är målet att skapa en stark svensk roll genom att demonstrera komplexa motormoduler och motorstrukturer tillsammans med OEMer både i Europa och USA i internationellt samarbete.

Samarbete med OEM är en förutsättning för att nå de höga TRL-nivåer som krävs i ett demonstratorprojekt. Detta kommer att skapa en stark affärsposition för GKN , en ökad omsättning för deltagande SMF samt spin-off till andra branscher. Projektet stärker arenorna för flygproduktion PTC på Innovatum i Trollhättan, samt Compraser i Linköping. GKNs lättviktteknologi som demonstreras i SWE DEMO, kan resultera i en minskad bränsleförbrukning för den globala civila flygplans-flottan som årligen motsvarar CO2-utsläppen för allt flyg i svenskt luftrum.

Participants

Valery Chernoray (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Fluid Dynamics

Collaborations

Brogren Industries AB

Älvängen, Sweden

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Innovatum

Trollhättan, Sweden

Midroc Automation AB

Trollhättan, Sweden

Permanova Lasersystem

Mölndal, Sweden

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Tooltec

Trollhättan, Sweden

University West

Trollhättan, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2015-06047
Funding Chalmers participation during 2016

Publications

More information

Latest update

2020-09-15