Holistiskt angreppssätt att förbättra datasäkerhet (HoliSec)
Research Project, 2016 – 2019

Det huvudsakliga syftet är att adressera datasäkerhetbrister i utvecklingsprocesser som används av fordonsindustrin, från konceptfas ända tills dess att produkten är i bruk. Målet är att att utveckla en säker utvecklingsprocess från tidiga till sena faser som är alignad med existerande safety-processer och redo att användas av fordonsindustrin. Fokus kommer att vara att designa lösningar för säkerhet så att datasäkerhetsproblem inte påverkar fordonssäkerheten.


Tillräcklig och effektiv hantring av datasäkerhetsrelaterade ärenden kommer öka konkurrenskraften hos den svenska fordonsindustrin och möjliggöra access till marknader där det finns lagkrav kring datasäkerhet i fordon. Ett viktigt resultat från projektet är att samla svenska fordonstillverkare, leverantörer, akademi och forskningsinstitut inom datasäkerhet och safety-områdena för att få en gemensam bild av hur datasäkerheten kan förbättras inom de elektroniksystem, elarkitekturer och processer som används av fordonsindustrin.

Participants

Tomas Olovsson (contact)

Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Networks and Systems (Chalmers)

Collaborations

Arccore AB

Askim, Sweden

Assured AB

Göteborg, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Viktoria Swedish ICT

Göteborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2015-06894
Funding Chalmers participation during 2016–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Areas of Advance

Transport

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2018-11-15