Nya kostnadseffektiva legeringar för diesel reformering: NEW CARD

Description missing.

Participants

Jan-Erik Svensson (contact)

Professor vid Environmental Inorganic Chemistry

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2016–2019

More information

Latest update

2016-09-13