Vågfunktionsberäkningar relevanta för hetrogen katalys med hjälp av inbäddningspotentialer

Description missing.

Participants

Anders Hellman (contact)

Docent vid Chalmers University of Technology, Physics, Chemical Physics

Funding

Swedish Research Council (VR)

Funding Chalmers participation during 2016–2019 with 3,070,000.00 SEK

More information

Latest update

2017-12-08