Non Destructive Testing methods: development of innovative solutions for in-line applications
Research Project, 2010 – 2013

De huvudsakliga målen för projektet är att skapa: 1.Industriell tillämpning av befintliga och nya OFP-metoder med en större räckvidd när det gäller fel identifiering och komponenter som testas. 2.Tillförlitliga och robusta OFP lösningar för in-line genomförandet på produktionslinjer för varje fallstudie 3.En stark och effektiv plattform för samverkan mellan forskning och industriella partners för framgångsrika utvecklingen både inom projektet och framtida FoU-strävanden. Projektet har uppfyllt alla angivna mål.


Projektresultat har bidragit till att: 1 - Förbättra de befintliga OFP-stationer och förfaranden för att erhålla mer detaljerad information om den producerade komponenten. 2 - Kontrollera 100% överensstämmelse i tidigt skede i produktionslinjen, genom detta undvika slöseri med material och energi på delar som så småningom skulle kasseras. 3 - Förbättra industrins egen insikt i de metoder som användes och/eller implementerades. Ett annat viktigt resultat av projektet har varit att skapa ett konsortium av experter inom området för industriell OFP som inte funnits tidigare.

Participants

Lars Nyborg (contact)

Materials and Manufacturing Technology

Collaborations

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2010-01346
Funding Chalmers participation during 2010–2013

More information

Latest update

2020-09-15