Fordonsanvändning i transportsystem för hållbar logistik
Research Project , 2011 – 2016

Som en konsekvens av den höga kostnadseffektiviteten i många logistiksystem förflyttas mycket gods varvid det förbrukas omfattande mängder av energi vid förflyttning av gods. Den nya frågeställningen blir att utforska om det på motsvarande satt kan skapas en samtidig hög energieffektivitet.

Energianvändningen inom transportsektorn behöver effektiviseras och de konsekvensmässigt följande utslappen av framfor allt C02 behöver minskas liven om de for transporter nödvändiga energiformerna har en relativt minskande resursförbrukning. Perspektivet måste här vara hållbar logistik och hållbara transporter med en minskande energiförbrukning vid fordonsanvändning såväl relativt, absolut som per transportarbete.

Participants

Kenth Lumsden (contact)

Tillfällig förlängning vid Logistics & Transportation

Violeta Roso

Docent vid Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Funding

Logistik- och transport stiftelsen LTS

Funding Chalmers participation during 2011–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2016-11-10