ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society
Research Project , 2015 – 2018

ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society är ett projekt med 27 olika partners för att ta tillvara på möjligheterna med de världsunika forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund.

Participants

Aleksandar Matic (contact)

Condensed Matter Physics

Collaborations

Aarhus University

Aarhus, Denmark

Arbetsförmedlingen

Stockholm, Sweden

City of Lund

Lund, Sweden

Copenhagen Capacity

Copenhagen, Denmark

European Spallation Source (ESS)

Lund, Sweden

Försäkringskassan

Stockholm, Sweden

Helsingborgs stad

Helsingborg, Sweden

Invest in Skåne

Malmö, Sweden

IUC Syd

Malmö, Sweden

Lund University

Lund, Sweden

Malmö university

Malmö, Sweden

Medicon Village AB

Lund, Sweden

Öresunddirekt Danmark

Copenhagen, Denmark

Öresundskomiteen

Copenhagen, Denmark

Region Hovedstaden

Hillerød, Sweden

Region Skåne

Kristianstad, Sweden

Science Village Scandinavia AB

Lund, Sweden

SKAT Danmark

Copenhagen, Denmark

Skatteverket

Solna, Sweden

Technical University of Denmark (DTU)

Lyngby, Denmark

The City of Copenhagen

Copenhagen, Sweden

the City of Malmö

Malmö, Sweden

The County Administrative Board of Skåne

Malmö, Sweden

University of Copenhagen

Köbenhavn, Denmark

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

University of Oslo

Oslo, Norway

Funding

European Commission (EC)

Project ID: EC/H2020/1501139
Funding Chalmers participation during 2015–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2020-09-02