Utveckla nationell plattform för långsiktigt sammarbete med skogsindustri

Description missing.

Participants

Aleksandar Matic (contact)

Professor at Physics, Condensed Matter Physics

Funding

Royal Institute of Technology (KTH)

Funding years 2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Materials Science

Area of Advance

More information

Latest update

2017-02-04