VariLight
Research Project , 2016 – 2019

Det primära målet är att möjliggöra viktminskning på utmattningsbelastade svetsade strukturer för att därigenom minska miljöpåverkan och förbättra produktiviteten. Detta kommer att uppnås genom att studera och kartlägga källor till variation och om möjligt att minska dem i tillverkningsprocesserna (svetsning och skärning) samt i analys och beräkning. En andra målsättning är att utveckla verksamhetskompetens för svensk svetsindustrin och påverka utbildningen.

De förväntade resultaten är: - Kartläggning av källor till variation - Möjliggöra införandet av mer vikt-styrka effektivare material utan att öka risken för haverier (20% viktreduktion ) - Intelligent verktyg för hantering av svetsrestspänningar och deras relaxationer i olika lastspektrum - Rekommendationer och riktlinjer för tillverkningsprocesser och designförfaranden med större noggrannhet och minskad spridning

Participants

Peter Hammersberg (contact)

Senior Lecturer at Chalmers, Industrial and Materials Science, Engineering Materials

Collaborations

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Svetskommissionen

Stockholm, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2016–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2018-05-28