Ramp-Up
Research Project , 2016 – 2017

Projektet syftar till att ta fram en färdplan för en snabb och konkurrenskraftig nationell industrialisering inom additiv tillverkning (AM) av metall i Sverige. Färdplanen ska identifiera de industriella forsknings- och innovationsfrågor som är mest väsentliga för att skapa en önskad svensk styrkeposition inom AM av metall. Projektet ska även föreslå en strategi för färdplanens genomförande inkl. finansiering. Målet är att nå ett internationellt ledarskap inom AM av metall baserat på Sveriges starka industriella ställning inom områden som pulvermetallurgi, högpresterande metalliska material och avancerad produktionsteknik.

På kort sikt blir ett resultat av projektet att relevanta aktörer ges bästa möjliga förutsättningar att gemensamt agera för en snabb och konkurrenskraftig industrialisering av AM av metall i Sverige. På längre sikt ska projektet leda till att svensk industri kraftfullt ökar sin konkurrenskraft inom AM av metaller. Denna målbild kommer att preciseras och förankras under projektets gång, men kan innefatta t.ex. ökad export av pulver och utrustningar, flexiblare tillverkningsindustri, export av know-how samt mer energieffektiv och miljövänlig produkttillverkning.

Participants

Lars Nyborg (contact)

Chalmers, Industrial and Materials Science, Materials and manufacture

Collaborations

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

University West

Trollhättan, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2016-03898
Funding Chalmers participation during 2016–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2020-09-15