Integration med mobilen- stöd för språk och interkulturell kommunikation för nyanlända.

För de många som nyligen kommit till Sverige är det viktigt att snabbt integrera sig i det nya samhället. Vårt projekt Integration med mobilen riktar sig till det stora antalet arabisktalande nyanlända i Sverige. Projektet syftar till att utveckla mobila stöd för språkutveckling och interkulturell kommunikation för nyanlända så att de på ett mer individanpassad och tidseffektivt sätt blir integrerade i det svenska samhället. Målet är även att förbättra den pedagogiska kopplingen för att uppnå den läreffekt som idag saknas i mobila applikationer.

Participants

Linda Bradley (contact)

Universitetslektor at Applied Information Technology, Division for Language and Communication (Chalmers)

Collaborations

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish Migration Agency

Funding years 2016–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Project Web Page

http://minclusion.org/

Latest update

2017-03-17