Integration med mobilen- stöd för språk och interkulturell kommunikation för nyanlända.
Research Project , 2016 – 2018

För de många som nyligen kommit till Sverige är det viktigt att snabbt integrera sig i det nya samhället. Vårt projekt Integration med mobilen riktar sig till det stora antalet arabisktalande nyanlända i Sverige. Projektet syftar till att utveckla mobila stöd för språkutveckling och interkulturell kommunikation för nyanlända så att de på ett mer individanpassad och tidseffektivt sätt blir integrerade i det svenska samhället. Målet är även att förbättra den pedagogiska kopplingen för att uppnå den läreffekt som idag saknas i mobila applikationer.

Participants

Linda Bradley (contact)

Universitetslektor vid Chalmers, Communication and Learning in Science, Language and Communication (Chalmers)

Collaborations

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish Migration Agency

Funding Chalmers participation during 2016–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Project Web Page

http://minclusion.org/

Latest update

2017-03-17