Drive Sweden Test Site Automated Highway

Syfte och mål:
Projektet syftar till att förbättra synlighet och koordinering mellan aktörer och mellan projekt som på olika sätt demonstrerar och testar autonoma regional och fjärrtransporter av gods och personer. Projektet skall förtydliga vision och målbild för autonoma fjärr- och regionaltransporter och bidra till att öka antalet aktiviteter på området, stödja kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning, samt driva på att sådan infrastruktur som stödjer automation kommer på plats.


Förväntade effekter och resultat:
Kartläggning av demonstratorer och tester och vilka aktörer (svenska och internationella) som är involverade -Kvartalsvis koordineringsmöten -Målformulering och aktiviteter som behöver arbetas med (inkl. konkreta mål för infrastrukturer och demonstratorer) -Stimulera aktörer till att ta olika initiativ -Koordinera ansökningar som rör tester och demonstratorer (tex Drive Sweden och andra utlysningar) -Stödja igångsättning av projektansökan (förstudie) -Skapa intresse och attrahera nya aktörer genom att sprida kunskap via Drive Swedens konferenser och Round Tables.

Participants

Fredrik Von Corswant (contact)

at SAFER - Vehicle and Traffic Safety Centre

Funding

VINNOVA

Funding years 2016–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2017-04-11