Framväxande digitala teknikers tillämpbarhet som plockstöd inom materialhantering
Research Project , 2017 – 2018

Syfte och mål

I materialhanteringsprocesser, såsom kitting och sekvensläggning, vilka används inom fordonsindustrin för att försörja monteringen med ett stort och ökande sortiment av komponentvarianter, är det arbetsplatsnära informationsystemet en central aspekt i utformningen. Givet utvecklingen vad gäller digitalisering, syftar denna konceptprövningsstudie till att utvärdera potentialen för digital teknik att stödja materialhanteringsarbetet inom produktion

Förväntade effekter och resultat

Studien förväntas resultera i forksningsansatser för digital tekniks potential som plockstöd. Testmiljön som byggs upp i och med studien kommer efter studiens genomförande att utgöra en plats där företag och universitet kan förlägga såväl utbildning som egna projekt inriktat på arbete med digital teknik inom materialhantering.

Planerat upplägg och genomförande

För att studera effekterna som de nya teknikerna medger, och på så sätt utveckla kunskap om de nya teknikernas potential, utformas en testmiljö där nya tekniker snabbt kan bedömas. Med hjälp av de beviljade medlen kommer ny teknik att kunna upphandlas och integreras i testmiljön för att på så sätt möjliggöra studier av teknikernas potential.

Participants

Lars Medbo (contact)

Associate Professor at Chalmers, Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

Funding

VINNOVA

Project ID: 2016-05477
Funding Chalmers participation during 2017–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Production

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2017-04-13