Planlagstiftning NO-SE

Studie av framtida bostadsbyggande i Oslo. 

Participants

Anders Hagson (contact)

Konstnärlig professor at Architecture, City

Funding

Plan- og bygningsetaten

Funding years 2016–2017

More information

Latest update

2017-04-13