Plasmabehandling inför lackering av plast, Laplas
Research Project , 2017 – 2019

Syfte och mål:
Syftet med plasma som förbehandling före lackering av plast eller komposit är att helt/delvis ersätta dagens förbehandlingssteg med en robust och kvalitetssäkrad automatiserad plasmabehandlingsprocess. Detta förväntas att leda till en minskning av vatten, rengöringsmedel, kemikalier, produktionsspill, behov av vattenrening och energi. Resultatet kommer att utvärderas enligt teknisk prestanda och företagen kommer att utvärdera processen i demonstratorer, förberedande industrialiserings studie och hållbarhetsbedömning.

Förväntade effekter och resultat:
De viktigaste målen är att nå en: Kvalitetssäkrad process med minskat produktionsspill pga kvarvarande partiklar eller processvätskor. Flexibel och robotiserad process. Process med minskat utrymmesbehov. Mer miljövänlig process helt utan / med lågt behov av kemikalier samt med lägre energiförbrukning God arbetsmiljö. Relevanta studier för företagen inom industrialisering och implementering

Planerat upplägg och genomförande:
Projektet planerar att: Få en förbättrad kunskap om de förbehandlingsprocesser som används i dag, vanliga typer av föroreningar, krav och utvärderingsmetoder. Få en djupare förståelse för lämplig ytkemi hos plastytan för att öka vidhäftningen mot lack samt hur ytkemin kan skapas med plasma. Utvärdera effekten av olika typer av plasmaprocesser och korrelera effekten med dagens förbehandlingsmetoder. Utveckla förbättrade plasmaprocesser . Ta fram tekniska demonstratorer, förberedande implementeringsstudie och hållbarhetsbedömning

Participants

Anna Martinelli (contact)

Docent vid Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Applied Chemistry, Applied Surface Chemistry

Collaborations

Swerea IVF AB

Mölndal, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2017–2019 with 1,000,000.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2017-06-06