Utvinning av molybden som ett tilläggsvärde vid stålproduktion
Research Project , 2017 – 2018

Syfte och mål:
Projektets syfte är att ta fram en metod att återvinna molybden från stoft, som bildas vid ståltillverkning, med alkalisk lakning följd av separation av molybden med vätskextraktion. Processdesignen syftar till att separera molybden från zink, eftersom zink är ett oönskat element i ståltillverkningsprocessen. Produkten molybden kan användas för legering av stål eller för andra applikationer. I projektet kommer de optimala parametrarna för lakningen och vätskextraktionen att bestämmas och parametrar för uppskalning av processen kommer att tas fram.

Förväntade effekter och resultat:
Identifiering av optimala lakningsbetingelser kommer att ge viktiga teknologiska parametrar för återvinning av molybden från stålindustrins stoft, vilket är gynnsammare än att det deponeras. Utvecklingen av en selektiv vätskextraktionsprocess för separation av molybden från zink kommer att ge en mera effektiv återvinning av båda metallerna och förbättra möjligheterna att återanvända molybden i ståltillverkning. Projektet kommer också att öka den generella kunskapen om hur hydrometallurgiska metoder kan vidareutvecklas för återvinning.

Participants

Martina Petranikova (contact)

Associate Professor at Industrial Materials Recycling

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2017–2018

More information

Latest update

2017-07-10