Teambaserad utveckling för säkerhet och kvalitet av programvara till flygsystem
Research Project, 2017 – 2020

Syfte och mål
Det övergripande målet är att förbättra metoderna som används för att utveckla komplex programvara och som möter de krav på kvalitet och säkerhet som gäller för flyg. Vi kommer att definiera och utvärdera en agil utvecklingsmetod som uppfyller säkerhetskraven. Vi kommer även att studera förhållandet mellan beteendemässiga, kognitiva och sociala faktorer och kvalitet. Slutligen kommer vi att utvidga kunskapen om kollektiv intelligens och hur begreppet bäst kan användas av flygindustrin.

Förväntade effekter och resultat
Projektet kommer att tillhandahålla en effektiv och kontextuellt skräddarsydd mjukvaruutvecklingsmetod som tar hänsyn till de mänskliga faktorerna. Den resulterande metoden och den förvärvade kunskapen kommer inom fem år att leda till en tio-procentig ökning av produktbidraget och femtio-procentig minskning av defektrapporter per levererat mjukvarusystem.

Participants

Robert Feldt (contact)

Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Software Engineering (Chalmers)

Collaborations

Saab

Stockholm, Sweden

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2017-04874
Funding Chalmers participation during 2017–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2021-01-13