Innovativ pulverbaserad komponentteknologi (INNOKOMP)
Research Project , 2017 – 2019

Sverige är världsledande inom pulverteknik och har unika teknologier. Pulverteknik är en grön teknik där råmaterialet helt förädlas till slutlig produkt och ger möjlighet till avancerade och flexibla produkter för både mindre produktvolymer och massproduktion. Dessa produktlösningar skapas med fördel genom kombination av teknologier inom pulverteknik. Målet är i) nya produktlösningar hos slutanvändare, ii) ökad utvecklingstakt samt iii) konkurrensförmåga inom teknikupphandling av avancerade komponenter.


Nära 100% av råmaterialet används där pulverteknik tillämpas. Teknologierna som adresseras finns alla representerade med specialistkompetens och aktörer inom landet och värdekedjor som kan stärkas från råmaterial till slutprodukt. Förväntade effekter 5 år efter projektet innefattar 15-20 nya produkter/lösningar grundat på kortare ledtid, lägre vikt eller ny funktionalitet, där ny eller modifierad materiallösning har ingått eller pulverteknikens resurseffektivitet och lägre energiåtgång för tillverkning har visats för kommande implementering.

Participants

Lars Nyborg (contact)

Full Professor at Chalmers, Industrial and Materials Science, Materials and manufacture

Collaborations

Mid Sweden University

Sundsvall, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2017–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

Materials Science

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2020-09-15