ReLed-3D
Research Project , 2017 – 2020

Ökad efterfrågan på individualiserade produkter, gör att additiv tillverkning (AM) blir alltmer intressant även för komponenttillverkning. Projektet adresserar hela värdekedjan från design och designoptimering till kvalitetsaspekter. Främsta målet är att utveckla design- och tillverkningsmetodik för en resurseffektiv additiv tillverkning av komponenter inom fordonsindustrin. Aspekter som ska studeras är tillverkade komponenters mekaniska egenskaper, behov av efterbehandling för att säkra dimensioner o/e ytstrukturer, samt utvärdering av tekniker för oförstörande provning av additivt tillverkade detaljer. Modeller för kostnadsberäkning anpassade för AM ska tas fram. Drivkrafter för ökad AM i fordonsindustrin är ökad hållbarhet genom högt utnyttjande av råmaterialet (minimerat spill), flexibilitet, förkortade ledtider och förbättrade komponentegenskaper via optimal design med hög komplexitet, som kan ersätta flera komponenter. I detta projekt kommer ovanstående mekanismer att demonstreras med en komponent för en lastbil, med AM-teknik SLM selektiv lasersmältning för komponenttillverkningen.

Participants

Lars Nyborg (contact)

Professor vid Chalmers, Industrial and Materials Science, Materials and manufacture

Collaborations

EDR & MEDESO AB

Västerås, Sweden

Lasertech LSH AB

Karlskoga, Sweden

Lund University

Lund, Sweden

Swerea IVF AB

Mölndal, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2017–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Materials Science

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-03-14