Development and adoption of modern methods for effective learning of computer security
Research Project , 2015

Kursen Datasäkerhet (EDA263) är populär med 100-130 studenter varje år. Den utvecklades för den relativt homogena gruppen av D-studenter, men under åren har flera olika program schemalagt den som valbar eller semi-obligatorisk kurs. Detta har medfört att studentgruppen idag är avsevärt mer heterogen än tidigare, vilket i sin tur påverkar genomströmningen av studenter.


Målet med detta projekt är att modernisera kursen i två steg. I det första steget ska materialet presenteras som så-kallade "stories" som beskrivs i det europeiska nätverket Syssec:s "common curriculum" för datasäkerhetskurser.


http://www.syssec-project.eu/m/page-media/3/syssec-d3.3-common-curriculum.pdf

Pedagogiken för undervisning av datasäkerhet har förbättrats de senaste åren. Genom att bättre strukturera och motivera kursmoment bör studenterna lättare lära sig dem, vilket i sin tur bör öka genomströmningen.

I det andra steget ska laborationsmomentet förnyas. I liknande kurser på andra europeiska universitet brukar studenterna ha större möjlighet till praktiska övningar, vilket förbättrar deras inlärning. Genom att rätt utforma labben kan också de studenter som behöver mer stöd erbjudas det direkt i systemet genom "ledtrådar". Genom att utföra dessa laborationer kan studenter sedan också lättare tillgodogöra sig material som presenteras på föreläsningarna. Det är också i samband med detta andra steg som det är intressant att få stöd för blended learning.

Projektet kommer att förbättra de pedagogiska verktygen för undervisande personal. De väldigt starka studenterna kommer att kunna utmanas i de nya labbarna, medan också de studenter med en annorlunda bakgrund får tillräcklig hjälp att tillgodogöra sig materialet utan att kursen behöver förenklas. Tillsammans kommer dessa två steg att leda till bättre måluppfyllelse och en bättre genomströmning.

Participants

Magnus Almgren (contact)

Associate Professor at Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Networks and Systems (Chalmers)

Funding

Chalmers

Funding Chalmers participation during 2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-03-13