Förstärkning av Fossilfria Energidistrikt projekt FED från VGR
Research Project , 2017 – 2019

Projektet FED, och den aktuella förstärkningen av projektet, har som
övergripande syfte att påskynda omställningen från fossila till förnyelsebara
energikällor. Detta ska ske genom att utveckla modeller för smart styrning av
energianvändning i kombination med att etablera en lokal energimarknad på
Chalmers Campus
där energisystemen för el, värme och kyla har integrerats.
Förstärkningen av FED syftar till att utnyttja den fulla potentialen i FED, och här
har forskarnas arbetstid i projektet bedömts vara en begränsande faktor.

Participants

Anh Tuan Le (contact)

Universitetslektor vid Chalmers, Electrical Engineering, Electric Power Engineering, Power grids and Components

Funding

Region Västra Götaland

Funding Chalmers participation during 2017–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-07-04