Kliniskt hypertermisystem för bättre cancerbehandling i hals och huvud.
Research Project , 2017 – 2018

Syfte och mål

Att utveckla kliniskt hypertermi-system för att behandla djupa såväl som ytliga tumörer i huvud och nacke med exakt temperatur och rumslig kontroll som ska godkännas för en fas I-studie hos patienter med avancerad huvud- och halscancer. Vi kommer att verifiera konceptet på fantom samt överensstämma den med lagstadgade krav att kunna använda den kliniskt.

I detta projekt strävar vi efter att förbättra den dåliga prognosen hos patienter med avancerad huvud- och halscancer. Den starka förbättringen av effektiviteten av strålbehandling och kemoterapi genom hypertermi har visats i randomiserade studier. Ännu viktigare, utan ökad risk för biverkningar. Vår nya teknik har potential att uppnå högre tumörtemperaturer som har visats vara högt korrelerade med behandlingsresultatet. Vidare möjliggör vårt system behandling av både djupa och ytliga tumörer.

Participants

Hana Dobsicek Trefna (contact)

Arvoderad at Chalmers, Electrical Engineering, Signal Processing and Biomedical Engineering, Biomedical Electromagnetics

Collaborations

Sahlgrenska University Hospital

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2017-01439
Funding Chalmers participation during 2017–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

Life Science Engineering (2010-2018)

Areas of Advance

More information

Latest update

2019-11-15