Modellering av uppvärmning/nedkylning av hybridkomponenter
Research Project , 2017 – 2018

Projektet inriktar sig i huvudsak på att prediktera värmeöverföringen mellan utvalda
elkraftskomponenter i en el/elhybrid-installation och den omgivande luften som input till termodynamiska 1D modeller av elkraftskomponenter och dess kylsystem.

Projektet kommer att använda sig av 3D CFD (Computational Fluid Dynamics) beräkningar för att prediktera värmeöverföringstal och lufttemperaturer.
Användandet av 3D CFD beräkningar möjliggör att effekterna av det komplexa flödet kring bilen samt i motorrummet predikteras. Detta är något som inte kan göras i 1D beräkningar.
Resultaten kommer att valideras mot fysiska tester i VCCs (Volvo CarsCorporation)
vindtunnel. Den beräkningsmetodik som utvecklasi projektetär ämnad attanvändas i den virtuellaproduktutvecklingen på VCC.

Participants

Torbjörn Thiringer (contact)

Full Professor at Chalmers, Electrical Engineering, Electric Power Engineering

Funding

Volvo Cars

Project ID: Utgåva:nr1,2016-04-12
Funding Chalmers participation during 2017–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Transport

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-05-28