AT3E - Aerotermoutveckling för effektiva jetmotorutlopp
Research Project , 2017 – 2022

Syfte och mål:
GKN Aerospace är ledande inom design av bakre turbinstativ för civila flygmotorer. För att fortsatt ligga steget före sina konkurrenter krävs förbättringar inom teknologi för effektivare produkter. En lovande teknologi är Ultra-Effektiva turbinstativ vars design är optimerad uteslutande ur ett aerodynamiskt perspektiv. Målet för AT3E är att bidra till utvecklingen av denna teknologi genom detaljerade studier inom aerodynamik och värmeöverföring av sådan design i en representativ miljö.

Förväntade effekter och resultat:
Det är förväntat att projektet kommer att leverera relevant mätdata av hög kvalité lämplig för att öka mognadsgraden av Ultra-Effektiv teknologi till TRL 4. Mätdata kommer också att användas för att validera numeriska beräkningsmetoder för prediktering av värmelaster under drift. Resultaten kommer användas till att förbättra designsmetoder samt ge ökad förståelse om viktiga flödesfenomen vilket ger en förbättrad designförmåga av olika typer av motorstrukturer, då även strukturer i främre delen av motorn.

Participants

Valery Chernoray (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Fluid Dynamics

Collaborations

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2017-04861
Funding Chalmers participation during 2017–2022

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Chalmers Laboratory of Fluids and Thermal Sciences

Infrastructure

Publications

More information

Latest update

2020-05-26