Adsorption av funktionella polymerer till cellulosa i blekningssteget - ett sätt att utöka fibrernas egenskaper
Research Project , 2018 – 2021

Syftet med detta projekt är att förstå hur polymerer adsorberar på cellulosafibrer i blekningssteget i kraftmasseprocessen. Det långsiktiga målet är att utveckla en flexibel kunskapsplattform som kan användas för att designa nya egenskaper hos cellulosafibrerna i blekningssteget genom att kombinera adsorption och kovalent bindning av polymerer till fiberytorna.

Participants

Anette Larsson (contact)

Full Professor at Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Applied Chemistry, Anette Larsson Group

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2018–2021

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2019-04-05